Tööstus ja tehnilised rajatised

Tootmishooned

Nii nagu igal tootmisvaldkonnal on oma iseärasused, vastavad erinevad nõudmised ka tootmishoonetele.

Tulenevalt tööstusharust ning tootmise spetsiifikast teostame ehitustöid, mis arvestavad tööliigi eripäradega.

Energeetikarajatised

Oleme rajanud trafo-alajaamasid ja muid energeetikarajatisi Eestis, Rootsis, Soomes. Osalesime Eesti Energia põlevkiviõli tehase ja Auvere elektrijaama rajamisel ning VKG põlevkiviõli tehase laiendustöödel.

Koostootmisjaamad

Oleme teostanud soojus- ja elektri koostootmisjaamu Eestis, Rootsis ja Soomes. Samuti on meil kogemus monoliitbetoonitööde, montaažitööde ning 0-tsükli tööde elluviimisel koos pinnase ja vaiatöödega.

PVC hallid

Koostöös Maru AS-iga rajame PVC hallidele vundamente ja ka betoonpõrandaid.

Tehtud tööd

Töid teostab Maru Betoonitööd OÜ

Maru Betoonitööd OÜ

Järvevana tee 5, 10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5971
E-post: betoon@maru.ee