Projekteerimine

Teostame betoonkonstruktsioonide projekteerimist tagamaks Tellijale optimaalse tulemuse saavutamise koos betoonkonstruktsioonide rajamisega. Meie eeliseks on tuginedes pikaajalisele betoonitööde kogemusele oma projektlahenduste välja arendamine.

Me ei takerdu vanadesse ebaefektiivsetesse lahendustesse, vaid töötame välja uusi lahendusi, millega käib igakülgselt kaasas innovaatilise ja modernse tehnoloogia rakendamine. Betoonkonstruktsioonide projekteerimist teostame oma ehituskonstruktorite ja inseneridega, vajadusel kasutame ka koostööpartnereid. Lisaks teostame konstruktiivset projekteerimist ja töö ning tootejooniste vormistamist teistele ehitusettevõtetele.

Betoonkonstruktsioonide projekteerimist teostame täielikult mudelprojekteerimisena (BIM), mis tagab tõhusa koostöö kõigi projektiga seotud osapoolte vahel. Keerukate ruumiliste konstruktsioonide arvutamiseks kasutame arvutusprogramme: FEM-Design ja Robot Structural Analysis Professional. Modelleerimiseks ja jooniste valmistamiseks kasutame Tekla Structures ja AutoCAD-i uusimaid versioone. Jooniseid ja mudeleid väljastame soovitud formaatides – PDF, DWG, IFC. 3D-mudelitega töötamiseks nii kontoris kui ka ehitusplatsil kasutame Tekla BIMsight, Trimble Connect tarkvarasid. Projekti dokumentide jagamiseks kasutame erinevaid projektipankasid.

Autor: Jaan Kronberg / Scycam

Tellides betoonkonstruktsioonid koos projektlahendusega saame tagada aja kokkuhoiu ning projektlahendused arvestavad ehitusmeeskonna kogemusega. Säästmaks nii ehitaja kui ka Tellija ressursse soovime panustada ehitusprotsessidesse juba projekti planeerimisjärgus. Nii saame pakkuda kõikidele osapooltele parimaid võimalikke lahendusi, arvestades samas ka ehitamise eripäradega.

Tänu oma projekteerijatele saame kiiresti tulla vastu Tellija soovidele, teha projektis muudatusi ja täita neid operatiivselt. Tööde kavandamisel on võimalus kaasata ka Maru Ehituse projekteerimismeeskond, mis tagab võimaluse leida optimaalsed lahendused ka kõige keerulisemate tehniliste väljakutsete ületamiseks.

Projekteerimine

Töid teostab Maru Betoonitööd OÜ

Maru Betoonitööd OÜ

Järvevana tee 5, 10112 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 657 5971
E-post: betoon@maru.ee