Ropka tipukatlamaja vundamendi betoonitööd

Tellija: Anne Soojus
Asukoht: Ringtee 8, Tartu
Projektijuht: Timo Genergard