Töö ja väärtused

Ootame rõõmuga oma meeskonda tublisid ja töökaid kolleege, kellega ühiselt MARU visiooni ellu viia.

Miks MARU?

MARU-s on Sul võimalus areneda koos Eesti ühe suurima ehitusvaldkonna kontserniga, mille tegevuste hulka kuuluvad projekteerimine ja ehituse peatöövõtt, PVC hallide tootmine ja paigaldus, betoonitööd, konteinerlahenduste ja metallkonstruktsioonide tootmine ning montaažitööd. Töötame selle nimel, et pakkuda parimat terviklahendust.

Valides oma töökohaks Maru Betoonitööd, siis tea, et kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõttena oleme suurepärane töökoht ambitsioonikatele inimestele, kes:

 • soovivad teha huvitavat tööd ja tunda tehtu üle uhkust: rajame
  atraktiivseid objekte;
 • hindavad sõbralikke ja abivalmis kolleege, kellega koos võtta vastu
  ka keerukaid väljakutseid;
 • soovivad kasutada ja õppida tundma kaasaegseid töövahendeid, et töö
  saaks tõhusalt tehtud;
 • peavad iseenesestmõistetavaks selgeid eesmärke ja ülesandeid, ning
  et hea töö saab väärikalt tunnustatud;
 • on valmis tegema ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja
  panustama ettevõtte arengusse.

MARU-s ootab Sind ees positiivse ellusuhtumisega, üksteist toetav professionaalne ning edumeelne kollektiiv, keda iseloomustavad ühtsed väärtused.

Väärtused

Meisterlikkus –  pühendume kliendi vajaduste lahendamisele. Oleme orienteeritud koostöölesünergiale ja selgetele kokkulepetelePlaneerime tegevusi ja mõõdametulemuslikkust. Väärtustame nii enda kui teiste aega ja oskusi. Keskendume kokkulepitud prioriteetidele.

Areng – oleme ambitsioonikad uute (äri)võimaluste ja tehniliste lahenduste leidmisel. Võtame initsiatiivi ja innustame läbi isikliku eeskujuTäiendame ennast pidevalt ning jagame õpikogemusi organisatsioonis. Tunnustame saavutusi ja tähistame võite. Kohaneme kiiresti muutuvate oludega.

Riskiteadlikkus – teadvustame enda ja kliendi tegevusriske ning rakendame asjakohaseid meetmeid. Pakume vaid ohutuid ehituslahendusiEnnetame ja märkame ohte ning jagame tööohutusinfot kõigile osapooltele. Tegutseme keskkonna- ja ressursisäästlikult. Toetame tasakaalu töö ja eraelu vahel.

Usaldusväärsus – täidame antud lubadused ja vastutame oma tegevuse eest. Loome usalduslikud suhted projekteerimis- ja ehitusprotsessi kõikides etappides. Meeskonnana saavutame enam. Käitume lugupidavalt ja ootame sama enda suhtes.

Autor: Raul Mee / Ehitusuudised

Teame, et heade tulemuste saavutamiseks peab töö ja vaba aeg olema tasakaalus.

Et olla edukas tööl, peab olema ka koduste teotus – selleks oleme mõelnud ka pereliikmetele ning kaasanud neid meie toredatesse ühisüritustesse. Toetame oma töötajaid nii rõõmsate kui kurbade perekondlike sündmuste korral.

Meeskonnatunde suurendamiseks korraldame erinevaid ühistegevusi. Näiteks on meil iga-aastane bowlinguturniir, naudime ühiselt vastlaliugu ja lumerõõme talvepäevadel. Oma töötajatele pakume kaasaegseid töövahendeid ning –keskkonda, olenevalt töö spetsiifikast püüame võimalusel olla paindlikud ka tööaja ja -koha suhtes.

Hindame õpihimu ning lisaks täiendkoolitustele võimaldame töö kõrvalt lõpuni käia pooleliolev haridustee. Teeme koostööd koolidega, et õpilastel oleks võimalus loengute raames omandatud teooriale näha lisaks ka praktilist poolt. Meie meeskonda on alati teretulnud praktikahuvilised, kes saavad valida koormuse vastavalt oma õpingutele ning  selle eest ka väärilist tasu.

Toetame kvalifikatsiooni tõstmist läbi kutsete omandamise. Tänu ettevõtte suurusele, rahvusvahelisusele ning tegevusvaldkondade mitmekesisusele saame oma töötajatele võimaldada ettevõtte sisest karjääri.

Väärtustame tublisid kolleege, kes saavad kaasa rääkida ning panustada oma valdkonna ning ettevõtte arengusse. Igal aastal tunnustame parimaid töötajaid ning peame meeles ettevõtte staažikaid tööjuubeli täitumisel. Organisatsioonikultuuri üheks osaks on ühised tordisöömised erinevate sündmuste puhul.

Motivatsioonipakett

Soodustame tervislikku ja sportlikku eluviisi läbi SportID, mis pakub erinevaid sportimisvõimalusi, taastusravi ning meeskondlikku võistlustel osalemist. Töövõime säilitamiseks võimaldame kontoris regulaarselt massaažis käimist, oleme loonud pesemisvõimalused ning jalgrataste hoiupaiga.

MARU ettevõtete motivatsioonipakettide koostamisel on arvestatud ka konkreetse ettevõtte personali võimalike huvide ja soovidega.

Autor: Siim Lõvi

Meie visiooniks on

OLLA PARIM PARIMATE SEAS!

Kui ka Sinul on soov saada PARIMAKS PARIMATE SEAS, võta meiega ühendust. Ootame rõõmuga oma meeskonda tublisid ja töökaid kolleege, kellega ühiselt MARU visiooni ellu viia.

Olla parim tähendab meie jaoks

ühendada oma tugevused meeskonnana ning üheskoos pakkuda parimaid lahendusi, tooteid ja teenuseid.

Maru Betoonitööd OÜ personalijuht

Kadri LutsojaPersonalijuht

+372 529 3091
kadri.lutsoja@maru.ee