TOETAME

Toetame Eesti sporti ning anname võimaluse harrastajatel kasutada rohkem tervisespordi võimalusi.

Maru Betoonitööd väärtustab tervislikku eluviisi ning panustab ühiskonna heaolusse, andes oma panuse liikumise edendamiseks ning spordi toetamiseks. Läbi selle loome koos ühtsema ja tervema Eesti.