Korporatiiv

Maru Betoonitööd tegeleb igapäevaselt oma meeskonna koolituse ja arendamisega.

17.aprillil korraldasime kohvikus Literaat Maru Betoonitööde juhtgrupiga koos koolitaja Raimo Ülaverega personali arengu ohjeprotsessi töötoa, kus võtsime luubi alla arenguvestlused, tunnustamise ja palga ja tulemustasu süsteemsemaks tegemise.

Jätkame regulaarse töötajate keskkonna rahulolu uuringuga, loome selge töötasude ülevaatuse protsessi, viime läbi töötajate arenguvestlused ning juurutame eri tasandite juhtide 1:1-le vestluseid oma töötajatega.

Arenguvestlustel keskendume, kuidas suunatata inimesed täitma neid tööülesandeid, mida nad teha tahavad ja milles nad head on, tagades ettevõtte eesmärkide täitmise ning selgitamaks välja millist tuge inimesed selleks vajavad.