Uudised

Maru Betoonitööd panustab arengusse

25.05 Pidasime taas Maru Betoonitööde meeskonna liikmetega seminari. Seekord keskendusime ettevõtte müügitöö korraldusele ja suhtluse olulisusele hea kliendisuhte hoidmisel. Hindame kõrgelt oma seniseid kliente ning meil on hea meel tõdeda et on väljakujunenud oma püsikliendid kuid kindlasti saame teenindada senisest suuremat kliendibaasi ning areneda, keskendudes klientide probleemide lahenduse välja selgitamisele, lahenduste välja pakkumisele ja teostusele. Toimumiskoht Püha Birgitta ordu Pirita klooster soosis kliendi suhtluse avatuse, aususe ja vahetuse rõhutamisele.

Tänud seminari ettevalmistamise ja kureerimise eest Kari Maripuule, kellega oleme jätkanud oma strateegiliste eesmärkide ellu viimise lahendamist peale EAS-i strateegia praktikumi.

Seminaril kaardistasime, kuidas toimub müük ehitusvaldkonnas ja Maru Betoonitöödes, kuidas jõuda uute klientideni, millistel hetkedel saame olla kliendile tema mure kaardistamises ja lahenduse välja töötamises abiks, kuidas valida sisse tulevate hinnapäringute vahel kui kõikidele soovitud päringutele ei jõua vastata ning kuidas teha sisemist töökorraldust efektiivsemaks.

Samuti analüüsisime ehitusplatsil ette tulevaid situatsioone, kuidas tagada tasakaal oma lepinguliste kohustuste täitmise ja hea kliendisuhte hoidmise vahel.