Uudised

Helsingisse kerkib innovaatiline Wood City büroohoone

Tallinnast Länsisatama kaudu Helsingisse saabujatele on kindlasti silma jäänud Clarioni hotelli vastu kerkivad tornid. Oleme teostamas SRV-Rakennusele Helsingi Jätkasaare Wood City kvartali viimase hoonena valmiva Wood City 2 büroohoone betoonitöid, mille trepitornid hakkavad saavutama oma lõppkõrgust.

Helsingis Jätkasaares on ehitamisel Wood City puithoonete kvartali viimase hoonena ca 8700 ruutmeetrise üldpinnaga Wood City 2 büroohoone kuhu tulevad Helsingi börsil noteeritud With Secure ja F-Secure kontoriruumid. Kogu Wood City kvartal on rajatud suuresti kaasaegsete puithoonetena, ka Wood City 2 hoones on puidul tähtis roll. Hoone välis- ja vaheseinad on puidust, 2-7 korruse kandepostid on liimpuidust ja vahelagede kandvad osad CLT putkiudplaadid mis toetuvad terasest kandetaladele ning kaetakse  betoonist tasandusvaludega. Hoone rajamisel on peatöövõtja ja arendaja SRV jälginud täielikult Euroopa Liidu uudset hoonete kogu elukaare keskkonna jalajälje vähendamise taksonomeetriat, muuhulgas pööratakse erilist tähelepanu hoone energia efektiivsusele, ehitusmaterjalide taaskasutusvõimalustele, hilisema kasutusotstarbe muutmise paindlikkuse käepärasusele ja vastuvõtlikkusele võimalikele tulevaste ilmastikumuutuste suhtes.

Sellest tulenevalt on hoones ka märkimisväärne roll betoonkonstruktsioonidel ja betoonitöödel: kokku üle 2000m3 betooni, 6500 m2 raketisetöid ja üle 300 t armeerimistöid, ca 700 betoonelementi. Meie töövõttu kuuluvad monoliitbetoonitöödest  maa-alused veekindlad kaljusse rajatud parkimiskorruse välisseinad, Soomes jätkuvalt kohustuslikud evakuatsiooniruumid, hoone jäikust tagavad trepikojad ja liftisahtid ning montaažitöödest parkla lagi ja suuremat koormust vastu võtvad keldri laed, mis on lahendatud koorikpaneelide ja paigalvalu komposiitkonstruktsioonina, esimese korruse kandvate betoon- ja teraselementide paigaldus. Hoone keldrikorrus on rajatud tänavatasapinnast täielikult allapoole, allpool vaid paarikümne meetri kaugusel olevat merepinda, keldri välisseinad on rajatud veekindlatena kasutades töövuukides veekindlaid vuugilinte.

On rõõm et saame kaasa aidata keskkonnasäästliku ehitamise kujunemisele ning hea meel on nentida et CO2 jalajälje vähendamisele lähenetakse terviklikult ning konstruktiivselt ja materjalide valikul lähtutakse ratsionaalsest läbimõeldud kaalutlustest. Uudsete materjalide kasutusele võtul jääb betoonile kui materjalile kindel koht ka tulevikus konstruktsioonides, kus muud materjalid ei võimalda betooni mitmekesisust, olles nii vee-müra- kui tulekindel, koormuseid vastu võttev ja mitmekülgselt vormitav. Betoon materjalina seob kasutusea jooksul atmosfäärist CO2-te, betoonist kandekarkass võimaldab tulevikus paindlikku hoone otstarbe muutust ning peale hoone elukaare lõppu on betoon valdavas osas korduvkasutatav.

Maru Betoonitööd oleme koostööpartneriks kestliku ehituse arendamisel  ja linna keskkondade kujundamisel vastutusrikaste betoonitööde teostajana keskendudes klientide eesmärkide saavutamisele.