Uudised

Viisime Maru Betoonitööde töötajate hulgas läbi rahulolu uuringu

Võtsime end kokku ja uurisime Maru Betoonitööd töötajate sisemist heaolu ja viisime oma töötajate seas läbi rahulolu uuringu. Veebiankeedi põhisele uuringule kaasasime töötajad erinevatest osakondadest, et saada parimat ülevaadet ja hinnangut Maru Betoonitöödele. Hea meel on tõdeda, et uuringu tulemustest selgus, et meie töötajad hindavad kõrgelt täiendkoolituste võimalusi ja ettevõttesiseseid tugiteenuseid. Tagasiside põhjal on ettevõtte usaldusväärsus klientide seas kõrge ning kindlasti soovitatakse Maru Betoonitööd kui koostööpartnerit ka teistele.

Samuti toodi välja tugevat turvatunne tööohutusega seoses. Meie töötajad on kõrgelt motiveeritud ning nad töötavad Maru Betoonitööd OÜ-s, sest neil on võimalus teha tööd, mis neile meeldib, areneda, teha koostööd meeldiva kollektiiviga ning nad tunnevad, et saavad oma tööandjat usaldada. Aitähh kõigile uuringus osalejatele, täname uuringu läbiviijat Brandem agentuuri. Nüüd sügisel võtame ette uuringus välja tulnud parandamise valdkonnad, et tagada oma töötajatele veelgi parem arengut võimaldav töökeskkond.